مرکز پیش دبستان پژوهان

این مرکز زیر نظر آموزش و پرورش بوده و علاوه بر آموزش های پیش دبستانی، زبان انگلیسی بصورت حرفه ای با متد آموزشگاه زبان پژوهان به کودکان عزیز آموزش داده می شود.
این مرکز تنها مرکز پیش دبستان دوزبانه در منطقه میباشد

با توجه به اینکه اساس تعلیم و تربیت نظام های آموزشی جهان از آموزش ابتدایی بوده و پایه اصلی نظام تعلیم و تربیت ،دردوره آموزش ابتدایی پایه ریزی می شود، لازمه حرکت به سوی افق های روشن، توجه به مرکز ثقل (آموزش ابتدایی) است و در واقع توجه به دوره پیش دبستانی بستر ساز عدالت آموزشی است.